Lapse õigused I – Malala Yousafzai

Kooliaste: I kooliaste
Ainetund: inimeseõpetus, teema: „Meie: Mina. Mina ja tervis. Mina ja meie”, „Mina: teave ja asjad”
Lõiming: eesti keel
Õpitulemused: õpilane oskab nimetada enda õigusi ja kohustusi. Tund sobib laiendamaks teemat lapse õigustest.
Tunni pikkus: 45 min

Lapse õigused I – Malala Yousafzai

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Back