Lapse õigused I – Malala Yousafzai

Lapse õigused I – Malala Yousafzai

KOOLIASTE: I kooliaste
AINETUND: Inimeseõpetus, teema: „Meie: Mina. Mina ja tervis. Mina ja meie”, „Mina: teave ja asjad”
LÕIMING: Eesti keel
ÕPITULEMUSED: Õpilane oskab nimetada enda õigusi ja kohustusi.
Tund sobib laiendamaks teemat lapse õigustest.
TUNNI PIKKUS: 45 min

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”