8. Tegutseme!

Selles tunnis näidatakse lühifilmi ning kasutatakse tõsielujuhtumit, et õpilasi tegutsema inspireerida. Selle peatüki materjali võib kasutada, et alustada õppekavaülest projekti, mis võimaldab õpilastel omandada praktilisi kogemusi kirjutamisest, kriitilisest mõtlemisest, meediaanalüüsist ja grupitööst, kasutades tõsielujuhtumi konteksti.

Back