7. Surmanuhtlus

Tunnis kasutatakse rühmaviisilist arutelu ja väitlust surmanuhtluse teemal. Õpilased saavad teada olulisi fakte ja tutvuvad hiljutise juhtumiuuringuga, mida esitletakse lühifilmiga ja sinna juurde kuuluvate kommentaaridega.

7. peatüki tunnikava

Videoklipp: “Troy Davis” (6:55)

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.

Back