7. Surmanuhtlus

Tunnis kasutatakse rühmaviisilist arutelu ja väitlust surmanuhtluse teemal. Õpilased saavad teada olulisi fakte ja tutvuvad hiljutise juhtumiuuringuga, mida esitletakse lühifilmiga ja sinna juurde kuuluvate kommentaaridega.

7. peatüki tunnikava

Videoklipp: «Troy Davis» (6:55)

Tunnikava on osa kogumikust «Igaüks, igal pool».

Back