Kuidas kiusamisega toime tulla?

Joana Mosi, Dagne Aaremäe ja Leene Künnap’i koomiksi «Kuidas kiusamisega toime tulla?» ainetel loodud töötoa käigus arutlevad õpilased koolikiusamise üle. Koomiksite abil analüüsitakse tavalisi situatsioone, kus kiusamist esineb, ning arutletakse selle üle, kuidas oleks kõige parem kiusamise situatsioonides käituda. Arutelude põhjal valmivad osalejate loodud näitemängud või koomiksid.

Kuidas kiusamisega toime tulla?

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Назад