Kas sa näed, mis toimub teisel pool maakera?

Selle töötoa käigus saavad õpilased arutleda ühiskonnas levinud eelarvamuste ja stereotüüpide üle ning arendada endas kriitilise mõtlemise oskust. Töötuba on koostatud Maria Goes’i koomiksi «Whats Next?» juurde.

Kas sa näed, mis toimub teisel pool maakera?

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Назад