3. Inimõiguste rikkumine: näiteid Eestist

See tund tutvustab õpilastele mõningaid juhtumeid inimõiguste rikkumisest Eestis, kasutades tõsielujuhtumeid. Seda peatükki võib õpetada kui eraldiseisvat tundi või osana inimõiguste alasest kursusest.

3. peatüki tunnikava

Eesti noorte poolt loodud videod:

Videoklipp: «Kas praegu pole mitte sinu aeg?» (1:13)

Videoklipp: «Kas tunned oma õigusi?» (5:37)

Videoklipp: «Perekond kui kilp» (11:16)

Videoklipp: «Unistamise vabadus» (4:30)

Videoklipp: «Uued saapad» (4:23)

Tunnikava on osa kogumikust «Igaüks, igal pool».

Назад