2.5 Kultuuride- ja religioonidevahelised kokkupõrked

Sagedasemad kontaktid eri kultuuride vahel on loonud soodsa olukorra kultuuridevaheliste konfliktide tekkeks. Kultuuridevahelised konfliktid võivad võrsuda siis, kui üks kultuur tunneb end teisest ohustatuna, näiteks seepärast, et teise kultuuri tugeval pealetungil tekib oht oma kultuuri säilimisele. Kultuuride konfliktid võivad tekkida ka teiste kultuuride mittemõistmisest. Tihtipeale erineb kultuuride sisemine loogika üksteisest, mistõttu võivad teise kultuuri nähtused ebaloogilised paista. Üheks näiteks kultuuridevahelisest mittemõistmisest on rassism ehk diskrimineerimine nahavärvuse tõttu. Kultuuridevahelise mõistmise suurendamise ning eri kultuuride sisemise loogika selgitamisega tegelevad kultuuriantropoloogid ja etnoloogid.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 2.5.

Back