Koomiksite joonistamise nipid

Koomiksite joonistamise nipid

See praktiline juhend annab ülevaate, millistest elementides koosneb koomiks, kuidas mõelda välja oma koomiksi lugu, milline võiks olla selle struktuur ja kuidas kujutada tegelaste vahelisi vestlusi.

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Back