Seksuaalvägivald – Nadia Murad

Kooliaste: IV kooliaste
Ainetund: inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus”
Lõiming: ühiskonnaõpetuse I kursus, teemad „Inimõigused” ja „Maailma areng ja maailmapoliitika”
Õpitulemused: püsisuhe – õpilane mõistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes. Eelnevalt on käsitletud tunnis seksuaalvägivalla ja seksuaalõiguste teemat.
Tunni pikkus: 45 min

Seksuaalvägivald – Nadia Murad

Tunnikava on osa tervikust “Naised õiguste eest: lood üle maailma”.

Back