10. Perevägivald

See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas.

10. peatüki tunnikava

Tunnikava on osa kogumikust “Igaüks, igal pool”.

Back