2.2 Rahvastikuränne ja pagulus

Migratsioon ehk ränne on inimeste ümberpaiknemine riigi sees või riikide vahel. Suurem osa rändajatest liigub riikide sees, enamasti maalt linnadesse, kuid üha enam kasvab ka ühest riigist teise liikujate arv. Ränne on mitmekesine ja keeruline protsess, mis puudutab nii isiklikku ja kohalikku kui ka riiklikku ja rahvusvahelist tasandit. Kuigi võib tunduda, et enamjaolt rändavad inimesed vaestest riikidest rikkamatesse, liigub ÜRO hinnangul siiski üle poole maailma migrantidest sama kategooria maade vahel ehk ühest arenguriigist teise või rikkast riigist teise.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 2.2.

Назад