Ülesanded: Solidaarne kool. Inimõigused

Aga kus me seni oleme olnud?

Nendes ülesannetes hinnatakse õpilaste teadmisi maailmast ning selles eksisteerivat ebavõrdsust.

Kaks probleemi, tuhat lahendust…?

Analüüsitakse probleemi, mis on osaliselt põhjustanud maailma ebavõrdse olukorra ning mis seda siiani taastoodab ehk maailmakaubandus kui koloniaalajastu pärand.

“Viska see peast välja” ehk võitlus stereotüüpide vastu

Selles ülesandes töötatakse stereotüüpidega: mis stereotüübid on; kuidas nad kujunevad; kuidas stereotüübid inimeste mõtlemist mõjutavad.

Kes on põlisrahvad?

Lähtekohaks on õpilase varasemad teadmised, et näha, kui suur osa sellest on stereotüübid või moonutatud arusaam olukorrast.

Mis su nimi on?

Õpilastele jagatakse lehed, millel on erinevad põlisrahvaste nimed. Ei täpsustata, millega tegu ning palutakse mõistatada, mis paberitel kirjas on. Õpetaja võib anda vihjeid ning kui keegi nimesid ära ei tunne, selgitab õpetaja, mis need on. Seejärel tutvustab õpetaja mõistekaartide ja temaatiliste maailmakaartide abil mõningast statistikat, mis näitab põlisrahvaste jaotumist ja protsentuaalset osakaalu maailma rahvastikust.

“Silvaespesa”

Rollimäng „Silvaespesa“ annab õpilastele võimaluse astuda mõneks ajaks põliselanike rolli tuues nii teema neile lähemale ja muutes mõistmise lihtsamaks.

Igaühel on õigus olla tema ise

Järgmises etapis näidatakse õpilastele ÜRO ja ILO koostatud dokumente ning nende rahvaste esitatud nõudmisi oma õiguste ja kultuurilise identiteedi isemääratlemiseks.

Vajadustest õigusteni

Killukesi ajaloost

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused

Astu ette!

Harjutuse eesmärgiks on osalejate empaatiavõime suurendamine. Ülesande käigus kogevad osalejad, mis tunne on olla nende ühiskonnas keegi teine. Adresseeritavad probleemid:

  • Sotsiaalne ebavõrdsus on tihti aluseks diskrimineerimisele ja väljaarvamisele.

  • Kaastunne ja selle piirid.