Kes ma olen?

Kristīne Martinova poolt loodud koomiksi «Kes ma olen?» ainetel loodud töötuba on ärgitab lapsi arutlema soostereotüüpide üle. Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust soorollide, stereotüüpide ja nende võimalike kahjulike mõjude kohta. Ärgitada lapsi kaaslaste seas nendel teemadel rohkem arutama. Arutelu tulemusena valmivad õpilastel kollaaži tehnikas koomiksid, mis kutsuvad vaatajaid üles oma eelarvamusi ümber hindama.

Kes ma olen?

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Назад