4.4 Ettevõtete ühiskondlik vastutus ja õiglane kaubandus

Rahvusvaheliste korporatsioonide ehk hargmaiste ettevõtete tegevus toob arengumaade elanikele nii head kui ka halba. Kui rahvusvahelised firmad käituvad vastutustundlikult ja hoolivalt, aitavad nad kaasa kestlikule arengule ja vaesuse vähendamisele. Hoolimatult käitudes nad aga takistavad arengut ja pigem võimendavad arengumaade probleeme. Ettevõtete majanduslikku, sotsiaalset ja ökoloogilist mõju arvestades räägitakse üha enam ettevõtete ühiskondlikust vastutusest (ingl corporate social responsibility – CSR), teisisõnu vastutustundlikust ettevõtlusest.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 4.4.

Назад