3.2 Vaesus

Küsimusele, miks osa riike on vaesemad ja vähem arenenud kui teised, on palju vastuseid. Arengumaade vaesuse põhjusi võib leida nii ajaloost kui ka rahvusvahelisest poliitikast, samuti on oluline roll arengumaade endi tegevusel. Suurem osa tänapäeva arengumaadest on olnud kunagi Euroopa, eelkõige Inglismaa, Prantsusmaa, Hollandi ja Hispaania kolooniad. Euroopa riigid said kolooniatest toorainet oma kasvavale tööstusele, samuti aitas maade koloniseerimine suurendada nende poliitilist võimu. Koloniaalpärand mõjutab veel tänapäevalgi paljusid arengumaades esinevaid probleeme ja poliitilisi vaidlusi. Näiteks kujunesid paljude praeguste Aafrika riikide piirid emariikidevahelise konkurentsi alusel ja on omal ajal meelevaldselt joonlauaga kaardile tõmmatud. Riikide piirid lõhuvad etniliselt sarnaseid piirkondi ja vastupidi, seovad kunstlikult üheks riigiks väga erinevad rahvad, mis põhjustab konflikte. Samuti mõjutab endisi kolooniaid asjaolu, et iga vallutajamaa tõi asumaale oma keele, kultuuri ja religiooni. Samal ajal hävitati juba olemasolevaid sotsiaal- ja tootmissüsteeme ning võimutraditsioone. Selleks ajaks, kui kolooniad iseseisvusid, oli kogu nende ühiskonnasüsteem loodud emariikide huvide teenimiseks.

Taustainfo tekst on osa valikkursusest “Globaliseeruv maailm”. Loe edasi Opiqu platvormil: peatükk 3.2.

Назад