Kaardiülesanne "Rahvastiku tihedus"

SEDAC-i (the Socioeconomic Data and Applications Center) veebilehelt vaadatakse maailma rahvastikutiheduse kaarti. Vasakult menüüst saab valida, millist infot kaardil näidatakse (kaardid, mis on tähistatud sõnaga estimates, näitavad ennustusi, teised tegelikke arve). Soovitav on uurida kaarti „Population Density 2000“ ehk „Rahvastikutihedus aastal 2000“ ning “Population Density Future Estimatates 2015”.

Eri värvid kaardil näitavad inimeste arvu ühel ruutkilomeetril. Õpilastega arutletakse kaardilt leitava info üle või toimub paaristöö, kus esitatakse üksteisele küsimusi kaardilt leitava info kohta.

Back