Videoülesanne "Miniatuurne maailm"

Klassis vaadatakse videoklippi „Miniatuurne maailm“. Veebist leitavaid rahvastikukelli kasutades arvutatakse videos antud suhetest lähtudes, millised on vastavad arvud maailma tegeliku rahvaarvu juures. Vastuste üles märkimiseks saab kasutadaPadlet keskkonda. Ülesannet võib teha kas rühmades või terve klassiga ühiselt.

Praeguse hetke rahvaarvu saab vaadata rahvastikukelladelt, mille leiab USA demograafiakeskuse (United States Census Bureau) veebilehelt või Worldometersi portaalist. Kellad põhinevad statistilisel hinnangul, sest reaalajas on tegelikku arvu võimatu teada.

Back