Kaardiülesanne "Maailm – kuhu ja miks tahan minna"

Õpilased avavad Thinglink keskkonnas kaardi “Maailm – kuhu ja miks tahan minna”. Õpilased töötavad rühmades ja märgivad kaardile paigad:
  • kus on käinud,
  • kus tahaksid käia,
  • kuhu kindlasti ei tahaks minna.

Iga märke juurde peab lisama oma valiku põhjenduse. Seejärel tutvustab iga rühm oma kaarti ja sinna märgitud kohti teistele rühmadele. Seda võib teha kas klassi ees projektoriga või sotsiaalmeedia vahendusel.

Lõpetuseks arutletakse klassis ühiselt ülesande üle.
  • Kas rühmade kaardid erinesid üksteisest suuresti?
  • Missugused olid üldised tendentsid?
  • Missugused raskused ilmnesid kaardi täitmisel?
Back