KOGUKOND - KUIDAS OSALEN?

Väike töö kodus loob võimaluse suurteks tegudeks teispool maakera.

HeaTeoTöö päeva raames saab lapsevanem suurepärase võimaluse tegutseda koos lapsega omas keskonnas maailma muutmise jaoks. Lapse võimalus muru niita või lilli kasta ning teo tuluga abistada vähekindlustatud kaaslasi loob avarama maailmapildi. Võimalus saada osa teistmoodi tööpäevast loob tingimused mitmekesise maailma paremaks mõistmiseks. Lisaks aitab see päev ka sügavamalt teadvustada tasu ja annetuse erinevustest ja sobivusest ühe või teise konkreetse teo puhul.

HeaTeoTöö päev võimaldab kaasata noori ühistalgute, laatade jm tegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel. Samas on see ka võimalus õppida arengumaadelt väga hästi toimivat kogukondlikku tugisüsteemi.

Paar rõõmsat õpilasmüüjat laadal loovad ühele õpilasele koolipäevad Keenias!

 Kui oled huvitatud HTT päevas osalema kirjuta projektijuhile mari@mondo.org.ee või tegutse kohe ja vt linki annetuste kogumine

Back