ETTEVÕTJA - KUIDAS OSALEN?

HeaTeoTöö päev annab ettevõtjale võimaluse kohtuda noorte tegusate inimestega ning võimaldada neile väärtuslik töökogemus. Kaasaegne maailm nõuab õpilastelt mitmekülgseid teadmisi ning samas eeldab ka praktilise kogemust  tööturul. Ettevõtja saab sel päeval tutvustada oma tegevusvaldkonda, leida omale hooajalisi töötajaid ning praktikante ning suunata õpilasi looma ka ise õpilasfirmasid. Ettevõtjate tärkav huvi panustada arengukoostöösse on nüüd võimalik läbi HeaTeoTöö päeva!

Üleilmastumine toob kaasa ka võimaluse, et ühel päeval on MTÜ Mondo Tarkusefondi stipendiaadid hoopis tööl Sinu ettevõttes ning Eesti noor leidnud endale elukutse tänu HeaTeoTöö päevale!

Edasi tegutse nii:

•   Ettevõte kaardistab oma võimalused õpilaste kaasamiseks (nt lihtsamad tööd, töövarjuks olemine jms)

•   Ettevõttega võtab ühendust kooli HTT päeva koordinaator või õpilased ise ning lepitakse kokku, millisel viisil saaksid õpilased osaleda ettevõtte töös. Ettevõte pakub noortele võimalust täita lihtsamaid ülesandeid ning annab neile võimaluse proovida töötamist enda juures.

•   Tööpäeva kestus lepitakse juba ettevõtte ja koolipoolse koordinaatori vahel kokku (soovituslikult umbes 4 tundi) ning peale tööpäeva lõppu teeb ettevõte vastavalt arvutustele annetuse.

•   Ettevõtte osalemisel ei pea õpilased ega koolipoolne koordinaator raha koguma vaid ettevõtte teeb annetuse oma nimelt. Tasu ühe õpilase pealt lepitakse omavahel kokku (Soomes on arvestatud annetus õpilase kohta 10€, olenemata tööst).

•   Töö, selle tegemise koht ning aeg on kõigi oma valik ning siinkohal ei tee MTÜ Mondo ühtegi piirangut.

•   Erinõuetest, mis kehtivad alaealiste töötamise puhul, saate lugeda SIIT.

Ettevõtted, kes soovivad HeaTeoTöö päevale kaasa aidata – võtke ühendust projektijuhiga mari@mondo.org.ee

Annetused tuleks MTÜ Mondole edastada ülekandega MTÜ Mondo annetuskontole SEB pangas EE491010220099409013.  Ülekandele palume märkida märgusõna “HeaTeoTöö päev” ning juurde lisada kooli nimi ning annetuse valdkond, kuhu soovitakse raha suunata.

95% Eestis kogutud toetustest suuname otse sihtriiki. Tunneme kohalikke olusid ja kogukondade probleeme ja vajadusi, teeme koostööd kohalike partneritega. Meie töö on kvaliteetne ja pikaajalise mõjuga.

* MTÜ Mondo kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, seega on eraisikute poolt tehtud annetuste pealt võimalik saada tagasi tulumaks. Juriidilistele isikutele on MTÜ Mondole tehtavad annetused samuti maksuvabad. Mõlemale kehtivad maksuvabade annetuste osas Tulumaksuseadusega seatud piirangud.

Back