Laste hariduse toetamine

Laste hariduse toetamine läbi MTÜ Mondo Tarkusefondi!

Mis oleks, kui sina või sinu lapsed ei saaks koolis käia lihtsalt raha pärast?

Haridus: põhiõigus võprivileeg

Eestis kuuluvad põhi- ja keskharidus inimese põhiõiguste hulka. Samuti on võimalik omandada tasuta kutse- ning kõrgharidust. Samasugused võimalused puuduvad paljudel arengumaade lastel ja noortel. Rohkem kui kaks kolmandikku põhikooli lõpetajatest ei jätka õpinguid kesk- ega kutseõppeasutustes. Koolitee jääb pooleli lihtsalt seetõttu, et puudub raha õppemaksude tasumiseks. Ilma hariduseta ei saa teenida korralikku elatist, hoolitseda oma laste ja nende hariduse eest.

Laste kooliskäimisel palju takistusi

 

Vaesus ja vanemate surm

Vaesete perede lastel on piiratud võimalused käia koolis ja saada kvaliteetset haridust. Perel võib olla nii vähe sissetulekuid, et ka lapsed peavad töötama.  Iga neljas Aafrika ja iga viies Aasia laps on sunnitud töötama, et teenida elatist oma perele. Vanemate kaotuse järel peavad lapsed enda eest ise hoolt kandma – see on eriti laiaulatuslik probleem HIV leviku tõttu Aafrika mitmes piirkonnas.

Sugu ja kultuurilised põhjused

Mitmes riigis ei saa tüdrukud koolis käia samal moel kui poisid. Tüdrukute haridust peetakse ebaoluliseks või traditsioonide vastaseks. Kui perel raha napib, saadetakse kooli tavaliselt poisslaps, tüdrukud lõpetavad kooliskäimise hiljemalt põhikooli lõpus. Varajased abielud ja rasedus katkestavad tihti tüdrukute haridustee. Seksuaalne vägivald on  tüdrukute kooliskäimist takistav tõsine probleem mitmel pool maailmas.

Puue

Maailmas on ligi miljard füüsilise või vaimse puudega inimest; 80% neist elab arengumaades. Puudega lastel ja noortel on väga piiratud võimalused elus edasi  jõuda. Erivajadusega lastele hariduse andmine on eriti piiratud kõige vaesemates kogukondades.

Pikk ja ebaturvaline koolitee on probleemiks eriti maapiirkondades. Viiest lapsest neli, kes koolis ei käi, elavad maapiirkondades. Kooli ja kodu vaheline pikk jalgsimatk kurnab, tihti kannatavad tüdrukud kooliteel vägivalda. Paljudes keskkoolides on küll õpilastele loodud elamisvõimalused, kuid see tähendab tunduvalt kõrgemaid õppemakse, mida suudavad lubada endale vaid vähesed pered.

Konfliktid

Sõda mõju laastavalt kogu ühiskonnakorraldusele, sh haridusele. Kõige enam kannatavad konfliktide tõttu naised ja lapsed. Konfliktijärgselt on tüdrukute naasmine kooli eriti raske.

Haridus aitab vaesusest välja

ÜRO Lastefondi UNICEF andmetel suurendab iga koolis käidud aasta inimese sissetulekuid 10% ja riigi majanduse kasvu 1%. Haritud inimesed oskavad paremini hoolitseda nii enda kui ka teiste tervise eest. Põhikooli lõpetanud noortel on poole väiksem tõenäosus nakatuda HIV viirusesse võrreldes eakaaslastega, kes koolis pole käinud. Kõrgemalt haritud emadel on tervemad lapsed.

Kooliharidus annab inimesele parema maailmatunnetuse, teadmised oma kodanikuõigustest ja nende kaitsest. Haridus vähendab poliitilist äärmuslust ja terrorismi, soodustab stabiilset, sallivat ja demokraatlikku kodanikuühiskonda.

Tarkusefond on MTÜ Mondo loodud võimalus põhikooli noortel jätkata õpinguid kesk- või kutsekoolis.  Pakume toetust heade õpitulemustega noortele oma sihtriikide kogukondades Ghanas, Keenias, Ugandas, Jeemenis ja Afganistanis.  Äärmises vaesuses elavatel lastel, orbudel ja erivajadusega noortel on ilma välise abita kooli jätkamine välistatud.

Tutvu MTÜ Mondo Tarkusefondi stipendiaatide ja nende lugudega SIIN.

MTÜ Mondo toetajate abiga käib 2015. aastal Ghanas ja Keenias koolis kokku 37 noort.

Back