Maailmahariduse materjalide kasutamine igapäevases õppetöös

Rannu kool, 6. klassid

Teema õppekavas: Aed ja põld elukeskkonnana

Alateema: Põllutaimed

Aeg ja klass: 10. okt. 2013, 2 järjestikust tunniplaanijärgset koolitundi 6. klassis

Põhimõisted: kultuurtaim (nisu, rukis, oder, kaer, kartul)

Rannu-kool-300x252Eesmärgid õppekava järgi

1) üldeesmärk – mõistab, et inimene on looduse osa ning elu sõltub põllumajandusest ja loodusvaradest;

2) tunni eesmärgid – tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid; toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus;

Õpetaja lisatud eesmärgid:

3) tutvub kultuurtaimede päritoluga;

4) võrdleb kultuurtaimi erinevates kliimavöötmetes Eesti (parasvööde) ja Ghana (lähisekvatoriaalne vööde) näitel;

5) tutvub elutingimuste erinevusega erineva arengutasemega riikides;

6) (varjatud eesmärk – suure poiste ülekaaluga klassis poiste jaoks igava teema atraktiivsemaks muutmine).

Õppematerjalid

Jankovski, Kuresoo, 2013. Loodusõpetus õpik 6.klassile (AS BIT) – „Põllutaimed“, lk 60-63.

Relve, H. Kuula rändajat 3 (CD kultuurtaimede päritolust – rukis, nisu, oder, kaer, tomat, mais, bataat, maniokk, jamss).

Uus maailma atlas.

Maailmahariduskeskuse fotomapp „Külla Kongo külla“, pildilehed 14 „Aseemi kodu ees“; 15 „Nagbire maapähklitega, Fufu jt“; fotoplakat „Viljad“ ( maapähkel, tomat, bataat, jamss, hirss ja toidud – fufu, Tuo Zafi ja kukikuli).

Klassi stendil fotomapi pildid 1 „Lamisi kooliteel“, 2 „Lummatud Roda“ ja 6 „Visa Abraham“.

Rannu-kool-12-226x300Tunni käik

1) Praktiline töö – Eestis kasvatatavate teraviljade näidised (viljapead ja terad) – eristame ja sorteerime; määrame tunnused äratundmiseks.

2) Kuulamine, kuuldu põhjal võrdluslehele märkmete tegemine – Kultuurtaimede päritolu H. Relve CD-plaadilt „Kuula rändajat 3“. Atlasest Lähis-Ida piirkonna leidmine (meie teraviljade kodumaa).

3) Õpetaja selgitus – Kongo küla tutvustus – Ghana asukoht kaardil, lühitutvustus fotomapi plakatite abil.

4) Lugu fotoplakatilt 14 „Aseemi kodu ees“ – arutelu fotoplakati küsimustega (hooned, igapäevased tegevused).

5) Võrdluslehe täitmine fotoplakati 15 lugude põhjal (kultuurid: maapähkel, jamss, maniokk, hirss) ja H. Relve CD-plaadi „Kuula rändajat 3“ põhjal (bataat, maniokk, jamss); lisaks fotod internetist (õpetaja näitab tahvlile).

6) Meie toit (kartul, teraviljad) ja Ghana toit (maapähklid, jamss, hirss) ning fufu, TZ ja kulikuli valmistamine.

Rannu-kool-21-225x300Kokkuvõttev arutelu

Kas Kongo küla lapsed saavad midagi oma elutingimuste parandamiseks ette võtta (viide stendile ja kooliharidusele)?

Miks nad õnnelikud on (suhtelisus vaatenurkades)?

Järeltegevused

Kongo küla pildimaterjal klassi stendil, mida mõne nädala tagant vahetan. Õpilased märkavad ja arutlevad väljapandud piltide teemadel.

Näiteks jõulude ajal olid üleval fotod 7 „Kparibma mängud“, 9 „Mängurõõm“ ja „Lössis pall“. Tõstatud küsimused – Milleks me teeme jõulukinke? Mis see on, mida sa endale 5€ eest jõulukingiks tahaksid? Kas sellised kingitused võiks tegemata (ja raha raiskamata) jätta? Kas selle raha eest saaks kedagi aidata (vihje koolitarvete soetamisele afgaani tüdrukutele)?

Back