Ülesanded: Solidaarne kool. Vesi

Kes peseb kiiremini hambaid?

Ülesande eesmärk on analüüsida iga õpilase päevast veetarbimist. Õpilased muutuvad läbi oma tegevuse analüüsimise teadlikumaks seotud probleemidest, harjuvad jälgima oma harjumusi ja nende mõju ning leidma vajadusel alternatiive.