Ülesanded: Solidaarne kool. Põhja-Lõuna suhted

Aga kus me seni oleme olnud?

Nendes ülesannetes hinnatakse õpilaste teadmisi maailmast ning selles eksisteerivat ebavõrdsust.

Kaks probleemi, tuhat lahendust…?

Analüüsitakse probleemi, mis on osaliselt põhjustanud maailma ebavõrdse olukorra ning mis seda siiani taastoodab ehk maailmakaubandus kui koloniaalajastu pärand.

Sina oled osa lahendusest

Üks harjutuste peamistest eesmärkidest on arendada õpilaste reageerimisvõimet ning otsuste tegemise oskust, valmistades neid ette olukordadeks, kus õppetükis käsitletud probleemidega päriselus silmitsi sattutakse.

Back