Kuues samm: Mõelge järele!

Kuuenda sammuna mõtlevad õpilased Maailmakodanikuks! protsessi üle järele. On aeg mõelda tagasi ja korrata esimese sammu tegevusi (nt „Ideaalne tulevik“ ja „Inimeste mõjutamine“).

Kuuenda sammu eesmärgid:

  • aidata õpilastel analüüsida selle üle, mida nad on õppinud ja saavutanud, ning mida nad teeksid järgmine kord teisiti
  • julgustada õpilasi mõtlema, kuidas nad saaksid tehtud tegevust jätkata ning omandatud oskusi arendada
  • arendada ja laiendada suhtlemispõhiseid oskusi – tulemuste edasi andmine ja esitamine suuliselt ja kirjalikult;

arendada oskust osaleda –  analüüsida enda osalust kogu protsessis.

 

1. Järele mõtlemine

Maailmakodanikuks! protsessi üle järele mõtlemine

Maailmakodanikuks! 6a.jpgKasutage Töölehe 6a küsimusi, et arutleda, kuidas rühm koos töötas, kas läbi viidud tegevus muutis midagi, kuidas see igat isikut mõjutas ning mida võiks järgmine kord teisiti teha.

Määrake igale mainitud viiele kategooriale oma värv ja kirjutage vastused välja lõigatud ringidesse. Tulemuse võite esitada näitusena.

Kui tegevus ei õnnestunud nii hästi kui planeeritud, võib abi olla järgmistest küsimustest: Miks tegevus ei õnnestunud planeeritult? Kas rühm oli liialt suurte/väikeste ootustega? Kas rühmal oli piisavalt vahendeid? Kas oleks võinud valida mõne muu tegevuse? Miks?

2. Aruande kirjutamine

Õpitu üleskirjutamine

Tehke nimekiri kõigist läbitud Maailmakodanikuks! meetodi tegevustest (nt sammude tegevused, hindamise tegevused). Kasutage nimekirja, et kirjutada kokku aruanne, kus mainite kõiki tegevusi, mida protsessi jooksul nautisite ning tekkinud uusi mõtteid.

Mida nüüd edasi teete?

Kuidas sooviksite järgmine kord maailma muutmiseks tegutseda?

Võite kasutada aruannet algmaterjalina, mille baasil luua lapsevanematele või kooli juhtkonnale raport maailmakodaniku õpetamise kohta.

 

3. Kokkuvõte

Saavutuse tähistamine

Maailmakodanikuks! 6b.jpgKirjutage kiri, et tänada kõiki tegevusse panustanud inimesi. Selgitage neile, mis läks hästi, mis kehvemini. Lisage sellele ka tõestusmaterjale – ajalehe väljavõtteid, fotosid.

Planeerige, kuidas saavutatut tähistada – näiteks korraldades tseremoonia, kus jagate kätte tunnustuskirjad (vt nt Tööleht 6b), tegevuse ettekandmine või  teineteisele tänukaartide saatmine.

Back