Jätkusuutlik tootmine ja tarbimine

Digiülesanne valmis 2018. aastal “Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 12 kohta, milleks on “JÄTKUSUUTLIK TOOTMINE JA TARBIMINE”.

Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK: 

KOOSTANUD: Kalmer Piiskop

LÕIMING: geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

ÕPPEVAHENDID: nutiseadmed

VANUSEASTE: 2.-3. kooliaste

ÕPPETUNNI KESTUS: 50 min

TUNNIKAVA: 

  1. Sissejuhatus (5 min): MindMap: Iga õpilane täiendab mõttekaarti mõtetega, mis talle teema või alamteemaga seonduvad. 
  2. Gruppideks rühmitamine: Random 
  3. Grupitöö (15 min) Linkidega pildi analüüsimine. vt linke siit
  4. Kokkuvõte: õpilased sõnastavad õpitu.
Back