Fotod õppetööks

PILT ARENGUMAADEST – JUHISED PEDAGOOGIDELE, KUIDAS KASUTADA PILTE ERINEVALT POOLT MAAKERA

Pildid on üks kõige kergem ja otsesem viis tutvustada laia maailma klassiruumis. Piltide ja fotode kasutamisel on siiki mõned küsimärgid ning nende kasutamine nõuab spetsiaalsed “fotode lugemisoskust”.  Selleks, et vältida stereotüüpide edasiandmist on pilte hea valida kindla kriteeriumi järgi.

Fotode lugemisoskus

Fotode lugemisoskus viitab meie oskusele “lugeda” või tõlgendada pilte, kasutades piltidel kajastamata informatsiooni ning meie eelteadmisi selle kohta, kuidas pilte tehakse. Osav piltide kasutaja oskab “lugeda” pildi sisu, võttes arvesse nt. pildi vaatepunkti, perspektiivi, kauguse sihist, paigutuse (mis on keskpuntis ja mis välja jäetud) jne.

Miks lastel on tähtis õppida fotode lugemisoskust?

Tänapäeva lapsed näevad palju rohkem igasuguseid pilte, kui lapsed kunagi varem. Lapsed oskavad ka ise pildistada ning töödelda fotosid. Nad võivad olla juba ka ise väga osavad piltide “lugejad”.

Kuna lastes on huvi piltide vastu, tasub seda kasutada aineõpetuses. Maailmahariduses on piltide uurimine üks oluline meetod. Kuna piltidel olevaid inimesi on raske küsitleda otseselt, on lastele hea arendada kriitilist mõtlemist ning õpetada neid esitama piltide kohta erinevaid küsimusi nagu nt.: Kus pilt on tehtud? Kuidas see on tehtud? Kas inimeste nõusolekud on küsitud? Mis on selle pildi eesmärk? Jne.

Kuidas õpetada?

Paku õpilastele erinevaid võimalusi anda piltidele tagasisidet. On hea alustada piltidest oma kodu, kooli ja kogukonna kohta. Valmis piltide uurimise kõrval võib õpilastele anda endale kaamera ning analüüsida tehtud pilte. Tuttavate piltidega töötades lapsed võivad õppida erinevaid piltide käsitlemise meetodeid: nt. piltide uuesti paigutamist (vaata erinevaid harjutusi siit: www.oxfam.org.uk/education/resources/photo_opportunities). Sellised harjutused aitavad õpilastel näha, kuidas pilte saab muuta ja kuidas see muudab pildis sisalduvat sõnumit. Võite ka koos käia läbi näiteid piltide võltsimisest selleks, et aru saada kuidas pilte saab digitaalselt manipuleerida.

Aita õpilastel küsida piltide tausta kohta küsimusi: kes sinu arvates tegi selle pildi? Kuidas pildil olev inimene ennast tundis? Kas ta tahtis olla pildil? Kas sina tahaksid olla selle pildi peal? Miks? Miks mitte? Kas seda pilti oleks võinud teha mõnel teisel viisil?

Erinevaid pilte, mida saab maailmahariduse teemasid käsitledes tunnis kasutada, võib leida meie pildipangast. Palume fotosid kasutades viidata ka nende autorile ning viimase puudumisel maailmakoolile.

Back