Inimeste heaolu ja tervislikud eluviisid - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse “Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes” raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 3 kohta, milleks on “TERVISLIK ELU JA HEAOLU IGAS VANUSES INIMESTELE”. Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK: Kuidas inimeste heaolu ja tervislikud eluviisid tagavad
jätkusuutlikkuse planeedil Maa?

KOOSTANUD: Liisi Leppik, Kaitel Poobus ja Annely Tumanski

LÕIMING: 1. Inglise keele, eesti keele, geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.
2. Propageerida noorte heaolu ja tervislikke eluviise, võrdseid õigusi ja kestlikku arengut.
3. Digikeskondade Learning Apps, Jeopardylabs, Youtube kasutamine

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA:

1. Kestlike arengueesmärkide tutvustus (Lisainfo ÜRO kodulehel)
Vaadata/näidata videot
Ühenda omavahel sobiv pilt ja probleem.
Lahenda ülesanne siin

2. KAE eesmärk kolm: tervislikud eluviisid ja heaolu.
Otsusta kas väited tervislike eluviiside ja heaolu kohta vastavad tõele või on müüdid.
Lahenda ülesanne siin

3. Kokkuvõte ja tagasiside:
Mängi mängu siin

Back