Tarbimine

MIDA INIMESED VAJAVAD?

Tööstusriikides elab vaid viiendik maailma rahvastikust, kuid nad toodavad peaaegu poole kliimat kahjustavatest heitgaasikogustest ja kasutavad enamikku maakera loodusressursse. Kui kõik tarbiksid nagu soomlased, oleks meil vaja nelja planeeti, et rahuldada maailma praeguse elanikkonna vajadusi. Ületarbimise tulemusena vähenevad loodusvarad, kuhjuvad jäätmete kogused ja muutub kliima.

Inimkonna praegusi vajadusi tuleks rahuldada nii, et ei kahjustataks tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajaduste rahuldamiseks. Arengupoliitika programmi kohaselt peavad loomuliku majanduse, sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamine olema tasakaalus ja mitte ühtegi neist ei saa rõhutada teiste arvelt. Praktikas nõuab säästva arengu poole pürgimine põhjalikke muudatusi ka lääneriikide tootmises, tarbimises ja elustiilis.

 

MIDA SINA VAJAD?

Maailmas elab üle 7 miljardi inimese, kes kõik vajavad vett, toitu ja peavarju. Lisaks põhivajadustele on meil kõigil tahtmisi ja soove, mida me „vajame“ end õnnelikuna tundmiseks: uued kingad, uus mobiiltelefon, puhkusereis ja palju muud.

Igapäevastel tarbimisvalikutel on kaugeleulatuvad tagajärjed. See, mida ja kuidas me tarbime, mõjutab loodusvarade kulutamist, inimõiguste reaalset kehtimist ja globaalset soojenemist mujal maailmas. Säästev areng nõuab, et lääneriikide loodusvarade tarbimine väheneks praeguse tasemega võrreldes kümnendiku võrra.

Nendel lehekülgedel leiate ülevaatlikku teavet selle kohta, mida inimene vajab: vett, toitu, turvalisust, haridust, tööd – see tähendab heaolu, inimõigusi ja säästvat arengut.

Tarbimisharjumusi on erinevaid – ja neid saab alati muuta. Jätkusuutlikkus algab kodust.

Back