Pildiülesanne "Kuidas söövad inimesed üle maailma?"

Klassiga vaadatakse pilte fotoprojekti „Mida maailm sööb?“ (2008) galeriist Time’i veebilehel. Galeriid saab vaadata, vajutes lehe esimese pildi all olevatele nooltele. Fotode juures on toodud pere peamised toiduained koos nädalase rahakulutusega.

Õpilased jagunevad 3-4 liikmelistesse gruppidesse ja töötavad Padlet keskkonnas. Iga rühm valib galeriist 2-4 fotot, mis kajastavad maailma eri paiku. Valitud fotod kopeeritakse Padlet`i lehele. Edasi vastatakse valitud fotode põhjal järgmistele küsimustele (vastused lisada fotode juurde):

  • Millised on suurimad sarnasused ja erinevused perede peamiste toiduainete juures?
  • Millest on tingitud perede toiduvalik? Koostage põhjustest loetelu.
  • Kuidas võiks hinnata iga pere toitumisharjumusi? Kas toit on mitmekesine, tervislik, värske või valmistoit, toitev? Kas ja mida võiksid pered oma toitumisharjumuste juures muutma? Põhjendage vastust.
  • Millise pere toiduainete valik sarnaneb ja erineb kõige rohkem rühmaliikmete perekondade toitumisharjumustest?
Back