Graafikaülesanne "Riikide arengu hindamine"

Klassis vaadatakse riikide arengu ajalist muutust kajastavat graafikut Global Footprint Networki veebilehelt.

Graafikule on märgitud nii inimarengu indeks kui ka ökoloogiline jalajälg. Tõeliselt kestlikud riigid peaksid mahtuma graafikul olevasse väikesesse sinisesse ruutu ehk olema hea inimarengu taseme ja väikese ökoloogilise jalajäljega. Tegelikkuses aga ükski riik praegu neile tingimustele ei vasta. Jätkub arutelu.

  • Milliseid üldistusi võib graafiku põhjal teha (maailmajagude asetsemise järgi)?
  • Mis põhjustel on üks või teine riik liikunud selles suunas, kus ta on?
  • Mis tegevused võiksid riike panna liikuma jätkusuutlikkuse piiridesse?
Back