Ideekaart "Kultuuriline jäämägi"

Õpilased visualiseerivad ideekaardi Padlet keskkonnas kultuurilisest jäämäest. Näidiseks valitakse illustreeriv pilt järgnevatelt veebilehtedelt:

Õpilastega lisatakse pildile sõnad selle kohta, mida me teisest kultuurist pärit inimese kohta kohe näeme ja mida mitte. Need kirjutatavad õpilased kas jäämäe nähtavale või veealusele osale. Arutletakse, kuidas me näeme tihti vaid jäämäe veepealset osa ega mõista seetõttu suuremat pilti või mõne inimese käitumist – käitumine on seotud väärtuste, kommete jms-ga.

Back