Fotoülesanne "Rahvastikuränne ja pagulus"

Õpilased avavad Thinglink keskkonnas fotod. Iga foto juures on ikoonide taga küsimused, millele tuleb leida vastus. Vastustega pilti jagatakse omavahel sotsiaalmeedia vahendusel. Kui õpilased on töö lõpetanud, arutatakse vastused koos klassiga läbi ning õpetaja tutvustab õpilastele tegelikke pildistamise tingimusi.

Back