Mõttekaart "Linnastumise head ja vead"

Rühmades arutletakse linnastumise heade ja halbade külgede üle, näiteks niisuguste tegurite üle nagu hariduse parem kättesaadavus, tõhusam ressursside jaotus, majanduslik areng, sotsiaalne lõimumine, kesised elutingimused, kuritegevus, õhu saastatus, loomuliku elukeskkonna hävitamine. Arutelu käigus luuake Bubbl keskkonnas mõttekaart. Linnastumist käsitledes võib kasutada ka SWOT-analüüsi meetodit, kus peab esitama peale linnastumise tugevuste ja nõrkuste ka selle ohud ja võimalused.

Back