Hariduslik põgenemismäng "Sinu lugu"

“Sinu lugu” põgenemismängus võtavad noored osa “teaduslikust uuringust”, mida juhib “rahvusvaheline konsortsium”. 35-45 minuti jooksul on meeskondadel võimalus uurida kolme eri teemat – toiduainete tarneahel, nutitelefonide tootmine ja puuvillatööstus. Mängu eesmärk on otsida lukkude avamiseks koode, kogudes samal ajal uusi teadmisi globaalsetest tootmisahelatest, individuaalsetest tarbimisharjumustest ja nende mõjust.

Õpiväljundid:

  • globaalse ebavõrdsuse, võimude tasakaalu ja globaalse lõuna/põhja kontseptsioonidega tutvumine;
  • igapäevaste esemete (rõivad, toit, tehnoloogia) tarbimis- ja tootmisringluse tundmaõppimine;
  • individuaalsete tarbimisharjumuste ja nende mõju analüüsimine seoses keskkonnaalaste ja sotsiaalsete väljakutsetega;
  • oma maailmakodaniku teadmiste, oskuste ja strateegiate/tegevuste mõtestamine.

Lisainfo:

  • Mäng on kompaktne ja mahub seljakotti. Tellimuse korral saadame teie kooli või noortekeskusesse 4 mängu, mis on koheselt mängimiseks valmis. Pärast tellimist saadame teie e-postile samm-sammulise juhendmaterjali, kust leiate ülesannete lahendused ja lukkude koodid. Palume teil enne mängude tagastamist need ise uuesti kokku panna.
  • Ühe mänguga saavad paralleelselt tegutseda 3–6 õpilast, st mängijate arv on minimaalselt 3, maksimaalselt 24. Soovitav õpilaste vanus on 13–19.
  • Nii juhendmaterjal kui mängud on olemas eesti, inglise ja vene keeles. Tavapärase tellimuse korral saadame teile eestikeelsed mängud. Palun andke tellides märku, kui sooviksite mänge inglise või vene keeles.

Fotodel mängivad põgenemismängu Pääsküla Kooli õpilased.


Hariduslik põgenemismäng loodi MTÜ Shokkin Group poolt projektist “Maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel (MHK11)”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Back