Miss Manipulation

Year: 2011 Length: 90 min
Languages: inglise Subtitles: eesti, vene
Country: USA Author: Jennifer Siebel Newsom

The film reveals how mainstream media and pop culture contribute to the underrepresentation of women in positions of power and influence.

“Miss Manipulatsioon” toob selgelt esile, kuidas naiste ja tüdrukute piiratud ja sageli halvustav kujutamine meedias mõjutab nende enesekuvandit ning muudab naiste jaoks keerulisemaks jõuda juhtivatele positsioonidele.

Mõtlemapanevad intervjuud nii noorte naiste kui ka tuntud poliitikute, ajakirjanike, meelelahutajate, aktivistide ja akadeemikutega annavad vaatajale uue perspektiivi meedia mõjust soorollide kujundamisel.

Filmi loojad on koostanud väga mahuka ingliskeelse tunnikavade kogu, mis on sobilik gümnaasiumiastmele.

Back