Zaczynamy!

 

"Może się zdarzyć, że jesteśmy bezsilni, aby zapobiec niesprawiedliwości, ale nigdy nie może być takiej chwili, w której nie zaprotestujemy". - Elie Wiesel

 

Ten kurs pomoże wam odkryć, czym są prawa człowieka, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i komunikacja oparta na empatii.

Dostaniecie zadania, by myśleć krytycznie i używać zaproponowanych narzędzi do komunikacji. Pod koniec kursu będziecie mieli torbę z narzędziami, aby szerzyć świadomość na temat praw człowieka i zdolność budowania pokoju.

Ten kurs jest też dostępny w języku słoweńskim, estońskim i angielskim.

To nasz pierwszy kurs we współpracy z 3 organizacjami pozarządowymi. Przygotujcie się na aktywną naukę, dopasowaną do waszego tempa, pełną filmów i pytań do was. Stańcie się pomostem między teorią a praktyką i bądźcie osobami, które działają i mówią w stronę rozwiązań oraz empatii. Zgłębicie te tematy przez studia przypadków, filmy i interaktywne ćwiczenia.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (PDPC) to kamień milowy w historii praw człowieka. Opracowana przez przedstawicieli różnych środowisk prawnych i kulturowych ze wszystkich regionów świata, Deklaracja została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Paryżu, 10 grudnia 1948 (Uchwała Generalnego Zgromadzenia 217 A), jako wspólny standard osiągnięć dla wszystkich ludów i wszystkich narodów. Po raz pierwszy określa podstawowe prawa człowieka, które mają być powszechnie chronione i została przetłumaczona na ponad 500 języków.

Prawa człowieka dotyczą równości, godności, szacunku, wolności i sprawiedliwości. W jaki sposób możemy ich używać, jeśli nigdy się ich nie nauczyliśmy? Zawsze istnieje potrzeba budowania powszechnej kultury praw człowieka. Jako edukatorzy musimy sprawić, by ta kultura stała się głównym nurtem, a nie subkulturą małej grupy obrońców praw człowieka.

 

RÓWNOŚĆ

GODNOŚĆ

SZACUNEK

WOLNOŚĆ

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Te pięć słów powinno być dla nas pasją. W tym celu powinniśmy usłyszeć głosy i zobaczyć ludzi stojących za słowami. Obejrzyjcie TED talks i zachowajcie czujność.

Edukacja Praw Człowieka

 

Edukacja Praw Człowieka (Human Rights Education, HRE) rozwija WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI i WARTOŚCI na rzecz budowania powszechnej kultury praw człowieka.

Innymi słowy, uczniowie powinni być świadomi problemów, zaniepokojeni tymi problemami oraz być w stanie bronić praw człowieka. Prawa człowieka promują partycypacyjne podejmowanie decyzji i pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Prawa człowieka nie mogą zostać nadane ani odebrane.

Pytanie – zabawa

Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, kiedy rozmawiamy o prawach człowieka.
   

Prawa człowieka są niezbędną wiedzą dla każdego.
   

Jeśli nie znamy praw człowieka jako edukatorzy, nie widzimy, kiedy zostają one naruszone
   

Przeciągnij słowa

Edukacja praw człowieka zajmuje się pokojem i rozwiązywaniem
znęcaniu się
wielokulturową
rasizmowi
konfliktów oraz przeciwdziałaniem
, przeciwdziałaniem
, sprawiedliwością społeczną, edukacją
i różnorodnością.

Historia Amandy

 

Oto historia dziewczynki z Chile. W jaki sposób kończy się historia Amandy, możecie przewidzieć i przeczytać poniżej.  To przykład tego, jak brak zaufania i mowa nienawiści roznoszą się jak zarodniki grzybów. My możemy w ten sam sposób rozsiewać świadomość i rozumienie praw człowieka.

Cały komiks o Amandzie obejrzyjcie tutaj.

"Children Reveal What Adults Hide", Amanda Baeza

Dodatkowe materiały do czytania na temat Praw Człowieka dla edukatorów