Koomiksite töötuba

Rohujuure koomiksite töötoa kaudu arenevad noorte teadmised üleilmastumisest, kriitiline mõtlemine, eneseväljendusoskus ja kodanikuaktiivsus. Töötoa teemad lähevad kokku uue riikliku õppekavaga ning selle kaudu saab arendada ainete vahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunst). Töötoa pikkuse saab juhendaja ise määrata. Töötoa jooksul joonistab iga osaleja ühe üleilmastumise teemalise koomiksi. Enne koomiksi joonistamist viib juhendaja läbi juurdeviivaid harjutusi ning selgitab seinakoomiksi joonistamise põhitõdesid. Töötoa iseseisvaks läbiviimiseks on olemas juhendmaterjal ning kõik vajalikud abifailid. Lisainfo maailmaharidus@mondo.org.ee.

Назад