Aastatuhande arengueesmärk 3: soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine. Teabematerjal õpetajale

Teabematerjal annab ülevaate teemast «Naised, soline võrdõiguslikkus ja globaalne areng» ning on mõeldud Eesti kooliõpetajatele ja haridustöötajatele. Täpsemalt tutvustatakse siin 2000. aastal ÜRO poolt ülemaailmse vaesuse vastu võistlemiseks ning arengu kiirendamiseks seatud aastatuhande arengueesmärkidest ühte, eesmärki nr. 3, milleks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja naiste eneseteostusvõimaluste suurendamine. Materjal sisaldab ka näidisülesandeid selle kohta, kuidas teemat koolis erinevates õppeainetes ja kooliastmetel käsitleda, ning kasulikke viiteid teemakohastele info- ja õppeaterjalidele ja dokumentaalfilmidele.

Infomaterjal on koostatud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) projekti «Kolmanda aastatuhande arengueesämärgi tutvustamine Eesti koolidele ja meedia kaudu laiemale avalikkusele» (2010) raames.

Lisainfo: http://www.enut.ee/aa3/

Назад