5 ANNETUSVALDKONDA

Töö, mida õpilased kohalikes ettevõtetes, kodus või mujal teevad on tasustatud. Tasu aga suunatakse arengukoostöösse. Tööpäeva kestus on ca 4 tundi ning tasu saab ettevõte ise määrata (Soome samasugusel sündmusel Operation a Day’s Work Finland on makstav tasu tavaliselt 10€ õpilase kohta). Õpilastel, koolidel ja ettevõtetel on võimalus ühiselt valida endale meelepäraseim annetamise suund.

Selleks oleme välja valinud viis erinevat arengukoostöövaldkonda Mondo sihtriikides, kuhu on võimalik panustada:

1)     Laste hariduse toetamine (toetame eriti usinaid kesk-ja kutsekoolide noori Tarkusefondi stipendiaatidena)

2)     Sanitaartingimuste parandamine (välikäimlate ehitamine koolide juurde)

3)     Infotehneoloogiline tugi koolide juurde (eelkõige arvutiõpetus koolides)

4)     Negatiivsete keskkonnamõjude ennetustöö (puude istutamine kõrbestumise vastu ja toiduturva)

5)     Meditsiini ning toiduabi sõja- ja konfliktipiirkondades

MTÜ Mondo kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, seega on eraisikute poolt tehtud annetuste pealt võimalik saada tagasi tulumaks. Juriidilistele isikutele on MTÜ Mondole tehtavad annetused samuti maksuvabad. Mõlemale kehtivad maksuvabade annetuste osas Tulumaksuseadusega seatud piirangud.

Mondo annetuskonto SEB pangas EE491010220099409013. Märksõna „HeaTeoTöö päev” ning juurde lisada annetuse valdkond, kuhu soovitakse panustada.

Назад