India nädal Põlva Ühisgümnaasiumis

Igal sügisel toimub meie koolis maailmateemaline nädal. Selle projekti eestvedajaks on õpetaja Florika Kolbakova. Maailmateemalise nädala raames korraldavad gümnaasiumi sotsiaalklassid erinevatele klassidele ja ka õpetajatele mingi kindla riigi teemalisi tunde, kus  tantsitakse, loetakse muinasjutte, vaadatakse filme jne. Maailmateemaline nädal toimub meil juba kolmandat aastat, esimesel aastal oli teemaks Afganistan, teisel Aafrika ja sel aastal India. India nädal toimus 18.-22. novembril.

Selle aasta tegevused olid muinasjutu lugemine ja seejärel muinasjutu põhjal joonistamine, sendilaat, mille tulu läks meie sõpruskooli lastele Aafrikas, tantsimine,  käemaalingud, India sari selgapanemine, Bollywoodi filmide vaatamine, plakatite tegemine,  lisaks käisid ka külalisesinejad Kill Baba ja Sven Blehner.

Muinasjuttu loeti ette 1.-5. klassidele. Õpilastele loeti India muinasjuttu, mille  peategelasteks olid prints ja printsess, ja jutustuse põhjal joonistati hiljem pilt. Õpilastele tutvustati natuke India kultuuri ja räägiti ka India nädalast üldiselt.

Sendilaat korraldati 1.-4. klassidele. Lapsed tõid kodust oma mänguasju, mida neil enam vaja pole, kuid mis on korralikud ja kasutuskõlblikud. Ostjateks olid laste enda klassikaaslased. Sendilaada põhimõtteks oli see, et igaüks võis saada endale uue mänguasja, mis teisele ei pruugi enam oluline olla, samas sai ka Aafrika lastele heameelt valmistada. Asjade hind pidi kindlasti olema alla ühe euro. Kogu tulu läheb Aafrika lastele vajalike esemete ostmiseks.

India-teemalist tantsu esitati ja õpetati 6. klassidele. Kõigepealt said õpilased vaadata videot, kuidas tegelikult Indias tantsitakse, seejärel nägid nad, millist tantsu nemad õppima peavad. Tants, mida õpiti, oli kergem, kui videol nähtu, kuna nii kiireid liigutusi pole võimalik 45 minutiga selgeks õppida. Pärast vaatamist said õpilased ka ise samm-sammult tantsu õppida. Kui tants selge, said vabatahtlikud laval ka oma kaasõpilastele esineda. Õpilased ei häbenenud, seega oli lava peal esinejaid palju.

8. klassidega tehti käemaalinguid. Õpilastele tutvustati indiapäraseid käemaalinguid. Piltidest inspiratsiooni saades joonistati paberile käe kuju, seejärel maaliti sinna peale. Pärast maalimist lõigati käe kuju paberilt välja.

9. klassidele õpetati, kuidas panna selga India sari. Eeltööna oli vaja kõigepealt leida üldse sari, mida näidisena kasutada, see saadi õpetaja Anne-Liis Tamme käest. Õpilastele näidati tutvustavaid videoid, kus kanti sari, et nad saaksid ülevaate, kuidas riietuvad inimesed Indias ja kas selle selga panemine on nii kerge, kui tundub. Vabatahtlikud said proovida teistele sari selgapanemist ja ka seda, mis tunne on seda ise kanda.

Meil käis ka kaks külalisesinejat, kes on mõlemad elanud mingil perioodil oma elus Indias. Esimeseks külaliseks oli Sven Blehner. Sven on pärit Kesk-Eestist, hetkel elab Tartus.  Ta kolis 2005.  aastal Indiasse ja elas seal kuni aastani 2011. Indiasse kolis ta peamiselt religioossetel põhjustel. Sven pidas kahetunnise loengu gümnaasiumiklassidele. Hiljem rääkisime temaga ka meie India nädalast ja mida tema sellest arvab. Maailmanädala mõte meeldis talle, kuna see õpetab tolerantsust ja sallimist meist erinevate inimeste ja kultuuride vastu.

Teiseks külaliseks oli Kill Kaare ehk India laste poolt saadud nimega Kill Baba. Tema esimene käik Indiasse oli 1996. aastal. Esimene kord Indias oli tema jaoks kohutav. Nimelt valisid nad Indiasse minekuks kõige kuumema kuu – juuni. Varjus oli kuumakraade ligi 50. Peale esimest käiku tundis ta siiski suurt huvi India vastu ja on nüüdseks käinud seal väga mitmeid kordi. Loengus rääkis Kill õpilastele lähemalt India prügist ja muusikast. Kill õpib ise Indias ühes pisikeses muusikakoolis mängima India trumme ning mängis ka loengus olijatele paar lugu trummidel. Indias on rahvuspillide mängimine nn välja suremas, mistõttu maksab valitsus muusikakoolides pilliõppe kinni. Ka meie, eestlased, saaksime minna tasuta Indiasse rahvuspille õppima nii, et makstakse kinni õpe ja elukoht. Saime teada ka, et eestlaste tagasihoidlikkusega Indias hakkama ei saa, kuna sealne rahvamass ja temperament soosivad nii trügimist kui ka nn agressiivset käitumist. Kokkuvõttes saime väga hea ülevaate Indiast ja usun, et paljudel tekkis pisike soov ise seda imelist ja huvitavat maad külastada.

Mõne õpilase kommentaarid seoses India nädalaga:

Maailmanädalate korraldamine on väga hea idee ning tõesti põnev ja huvitav. Väga tore, et kool korraldab meile selliseid üritusi.  (Kristi, 11c)

Väga äge, saab teada erinevate maade elust, kultuurist ja kommetest, päris lõbus on ka isegi, saab naerda ja nutta. (Roland, 11c)

Eelmisel aastal ma väga kaasa ei löönud tegemistega, see aasta on hea meel, et saab osaleda ja aidata. Võiks olla edasi, annab tunde, et saab aidata, õpetab raha väärtustama, tolerantsust ja austust. (Edith, 11c)

Vaheldusrikas, põnev, meeldib. (Lauri, 10c)

Lahe, vaheldus tavatundidele. (Rauno, 10c)

Назад