Ülesanded: Solidaarne kool. Rahvastik

Ränne: maailm liigub, liigu sina koos temaga

Need ülesanded on suunatud migratsiooni mõistmisele minevikus ja olevikus. Keskendutakse viimasele kahele sajandile Euroopas, kuna siis toimunud ümberasumised on tõenäoliselt õpilasi kõige otsesemalt mõjutanud.