Esimene osa – Kuus sammu

Kuus sammu aitavad õpilastel valida enda jaoks olulise teema, uurida selle kohalikke ja üleilmseid dimensioone, planeerida samal teemal maailma muutvat tegevust, selles osaleda ning oma sooritust analüüsida, hinnata ja protokollida. Iga samm keskendub Maailmakodanikuks! materjali kolmele tuumikteemale ning konkreetsete maailmakodaniku oskuste arendamisele. Samme mööda edasi liikudes muutuvad teemad ja omandatavad oskused detailsemaks. Kuuendaks sammuks on õpilastel kujunenud selge arusaam maailmakodanikuks olemisest ning nad on omandanud oskused, mille abil viia ellu maailma muutvaid tegevusi.

  1. Samm: Hakake küsima!

Esimese sammuna õpivad õpilased tundma iseenda arusaama, suhtumist ja väärtusi seoses maailmakodanikuks olekuga. Selle sammu tegevusi võib kasutada õpilaste vastuste hindamiseks ja protokollimiseks ning tegevusi võib kõigi sammude vältel korrata.

  1. Samm: Valige teema!

Teise sammuna uurivad õpilased olulisi ja nende elu mõjutavaid probleeme. Selle sammu tegevused aitavad neil mõelda probleemidest kohalikus ja üleilmses kontekstis ning valida neist üks, mille parandamise nimel välja astuda.

  1. Samm: Otsige lisainfot!

Kolmanda sammuna viivad õpilased end valitud probleemiga täpsemalt kurssi. See samm aitab neil teemat põhjalikult tundma õppida ning uurida selle mõju inimestele ja keskkonnale nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil.

  1. Samm: Hakake planeerima!

Neljanda sammuna otsustavad õpilased, mis tegevust ise ellu viia ning kuidas seda teha. See samm aitab neil võtta arvesse ideede teostatavust ning mõelda läbi kaasnevate praktiliste tegevuste korraldus.

  1. Samm: Tegutsege!

Viienda sammuna asuvad õpilased tegutsema. Selle sammu tegevused aitavad neil oma tegevust protokollida ja järgida.

  1. Samm: Mõelge järele!

Kuuenda sammuna mõtlevad õpilased Maailmakodanikuks! protsessi üle järele. See julgustab neid mõtisklema õpitu ja saavutatu üle ning selle üle, mida  järgmine kord teisiti teha.

Назад