Taustateadmisi õpetajale: kliimamuutused

Taustamaterjal vastab küsimustele: 

Mis on globaalne soojenemine ja kliimamuutus?

Kui palju tekib Eestis kasvuhoonegaase?

Back