Jätkusuutlik tootmine ja tarbimine

Digiülesanne valmis 2018. aastal «Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 17 kohta, milleks on “JÄTKUSUUTLIK TOOTMINE JA TARBIMINE”.

Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK: Sõnaliikide ja käänete kordamine

KOOSTANUD: Ave Teder

LÕIMING: eesti keel, loodusõpetus, inimese õpetus

ÕPPEVAHENDID: nutiseadmed

VANUSEASTE: 5. klass

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA:

  1. Eesti keele sõnaliikide kordamine. Vt tunnikava siit
Назад