Üleilmne koostöö

Digiülesanne valmis 2018. aastal «Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 17 kohta, milleks on “ÜLEILMNE KOOSTÖÖ”.

Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK: Panna õpilased mõtlema erinevate kultuuride erinevustele ja sarnasustele. Selleks, et mõista teiste kultuuride omapära tuleb õpilastel eelkõige mõelda oma kultuurile.

LÕIMING: geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

ÕPPEVAHENDID: nutiseadmed

VANUSEASTE: 2.-3. kooliaste

ÕPPETUNNI KESTUS: 5+30 min

TUNNIKAVA:

  1. Koostada küsimus sõnapilve jaoks keskkonnas AnswerGarden (https://answergarden.ch/644884) 
  2. Õpilased koostavad sõnapilve teemal “Mis on kevadpüha sinu jaoks?” keskkonnas AnswerGarden
  3. Rühma koosseisu läbimõtlemine / Rühmadesse jagamise põhimõtte valimine (vähemalt üks nutitelefon igale rühmale).
  4.  Õpilased jagatakse viide rühma juhuslikusse alusel või teadmiste järgi.
  5. Õpilased töötavad töölehtedega vt siit: vaatavad videot, loevad artikleid, vajadusel otsivad lisainfot internetist.
  6. Õpilased mõtlevad läbi oma esitluse järgmiseks tunniks – kuidas rääkida teistele uuritud rahva kultuurist? Milliseid vahendeid selleks kasutada? Rollide jagamine: kes hakkab esitama, kes panustab rohkem teksti koostamisse jms.
Назад