Jätkusuutlikud linnad - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse «Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 11 kohta, milleks on «MUUTA LINNAD KAASAVAKS, TURVALISEKS, MUUTUSTEGA KOHANEVATEKS JA JÄTKUSUUTLIKUKS». Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI TEEMA: KAE 11 ehk jätkusuutlikud linnad.

KOOSTANUD: Marina Laurits, Mari Jõgiste ja Külli Kuri

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

2. Jätkusuutlikud linnad ja kestlik areng.

3. Digikeskkonna Wizer kasutamine.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: põhikool ja gümnaasium

ÕPPETUNNI KESTUS: 45–50 min

TUNNIKAVA: Wizer-me keskkonnas vaata siit

Назад