Võrdsed võimalused ja inimõigused - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse «Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 10 kohta, milleks on «EBAVÕRDSUSE VÄHENDAMINE RIIKIDES JA RIIKIDE VAHEL«. Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI TEEMA: Kuidas KAE 10 ehk “inimõiguste ja demokraatia edendamine ning korruptsiooni vastu võitlemine” tagab jätkusuutlikkuse planeedil Maa?

KOOSTANUD: Piret Tänav, Anne-Ly Seljama, Liina Kitt, Maiga Purgats

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

2. Propageerida inimõiguste ja demokraatia edendamist, võrdseid õigusi ja kestlikku arengut.

3. Digikeskkondade Learning Apps, Tricider.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA:

1. Soojendus: Leia tähtede hulgast järgmised mõisted:

Õpilase ülesanne siin

2. Selgita välja u 20 riiki, kus on inimõigused kõige halvemas olukorras. Kasuta selleks näiteks veebilehte

3. Märgi tuvastatud riigid interaktiivsele kaardile

4. Inimõiguste probleemide lahendamine.
Vali eelmisest ülesandest endale üks riik ning kirjuta selle riigi juurde, milliste inimõiguste vastu seal kõige rohkem eksitakse.
Kui oled probleemsed kohad välja kirjutanud, mõtle, kuidas oleks võimalik neid selles riigis lahendada. Siinkohal võivad sulle abiks olla järgnevad leheküljed: www.wikihow.com/Take-Steps-to-Protect-Human-Rights, www.hrw.org/impact

Kui oled võimalikud lahendused välja mõelnud, siis mine lehele ja tee endale seal konto. Selle keskkonna abiga kujunda poster, millega propageerid enda lahenduste elluviimist väljavalitud riigis.

KOKKUVÕTE: Siin on 10 väidet demokraatia kohta.

Loe pakutud väiteid, kommenteeri neid ja hääleta.

Назад